logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2018: rehabilitacja lecznicza

06-07-2018

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 6 lipca 2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w następujących zakresach:

 

Zakres

Obszar kontraktowania

REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO
W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM

obszar radomski

REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO
W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM

obszar siedlecki

REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO
W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM

obszar warszawski zachodni

REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU I MOWY

obszar ciechanowski

REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU I MOWY

obszar płocki

REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU I MOWY

obszar radomski

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH

obszar radomski

REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU

obszar radomski

REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU

obszar płocki

REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU

obszar ciechanowski

REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU

obszar siedlecki

REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU

obszar ostrołęcki

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH

obszar radomski

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH

obszar ostrołęcki

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWAW OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM

obszar ostrołęcki

 

Ceny oczekiwane:

Nazwa  zakresu

 

Cena  oczekiwana

 

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym

1,15 zł

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy

1,10 zł

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku

1,10 zł

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

1,15 zł

Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa
w ośrodku/ oddziale dziennym

1,00 zł

Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa
w warunkach stacjonarnych

1,30 zł

 

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowań - 06-07-2018 r.
  • Składanie ofert do - 23-07-2018 r.
  • Otwarcie ofert - 25-07-2018 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowań - 09-08-2018 r.

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji
o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności