logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2018: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

12-07-2018

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 12 lipca 2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień obowiązujących od 1 sierpnia 2018 r.

Termin składania ofert – do 26 lipca 2018 r.

W poniższej tabeli zamieszczono zakresy świadczeń oraz obszary, których dotyczą postępowania wraz z terminami otwarcia ofert, zakończenia części jawnej oraz rozstrzygnięcia poszczególnych postępowań.

Zakres świadczeń

Obszar, którego dotyczy postępowanie

Termin otwarcia ofert

Termin zakończenia części jawnej postępowania

Data rozstrzygnięcia postępowania

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU

WARSZAWA 1465

2018.07.30

2018.08.03

2018.08.09

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Ceny oczekiwane przez MOW NFZ w Konkursie Ofert 2018 w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 

Wszystkie aktualności