logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2017: Leczenie szpitalne - Programy zdrowotne (lekowe)

13-07-2017

Ogłoszono Konkurs ofert

Leczenie szpitalne -  Programy zdrowotne (lekowe)

 

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 13.07.2017 r. zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie:

 1. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA) (ICD-10 Q85.1) -  cena oczekiwana 51 zł;
 2. LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIA EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA) (ICD-10 Q85.1)-  cena oczekiwana 1 zł

Harmonogram postępowania:

 • Ogłoszenie postępowania – 13.07.2017 r.
 • Składanie ofert – do 27.07.2017 r.
 • Otwarcie ofert – 31.07.2017 r.
 • Rozstrzygnięcie postępowania – 30.08.2017 r.

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w szczególności w załączniku 3 do Zarządzenia Nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), w brzmieniu nadanym w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 41/2017/DGL z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), który wskazuje warunki wymagane od świadczeniodawców do realizacji świadczeń w zakresie programu zdrowotnego (lekowego):

 1. pkt. 81.1.2 lekarze

- lekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej lub lekarze specjaliści
w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej (łączny czas pracy – równoważnik 2 etatów)

Zgodnie z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2016r. Poz. 694 j.t.):
- lekarz specjalista to lekarz, który posiada: specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

 1. pkt. 81.1.3 pielęgniarki

„pielęgniarki (łączny czas pracy – równoważnik 2 etatów)”

 1. pkt. 81.1.4 organizacja udzielania świadczeń:
 1. oddział neurologiczny z poradnią neurologiczną  lub oddział neurologiczny dla dzieci
  z poradnią neurologiczną dla dzieci lub oddział onkologiczny z poradnią onkologiczną lub poradnią chemioterapii lub oddział onkologii klinicznej/chemioterapii z poradnią onkologiczną lub poradnią chemioterapii lub oddział onkologii i hematologii dziecięcej z poradnią onkologii i hematologii dziecięcej.
 2. dostęp do konsultacji specjalisty neurochirurga w celu potwierdzenia braku możliwości leczenia chirurgicznego.
 3. pkt. 82.1.5 zapewnienie  realizacji badań:

REZONANS MAGNETYCZNY

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, serologiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIA GENETYCZNE (geny TSC1, TSC2)

Zgodnie z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych w ramach danego programu określone w załączniku B.89. obowiązującego obwieszczenia wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1536 j.t.), tj.  Obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2017 r. poz. 71).

 1. pkt. 82.2 warunki dodatkowo oceniane

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych
ze środków publicznych.

Szczegółowe informacje o postępowaniu, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu, które znajdują się w Publikatorze Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności