logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2017: Leczenie szpitalne - Programy zdrowotne (lekowe)

08-05-2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 8.05.2017 r. zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie: 
  1. Program zdrowotny (lekowy): Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem (ICD-10 C44) – cena oczekiwana 51 zł;
  2. Leki w programie zdrowotnym (lekowym): Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem (ICD-10 C44) – cena oczekiwana 1 zł.
 
Harmonogram postępowania: 
  • Ogłoszenie postępowania – 8.05.2017 r.
  • Składanie ofert – do 22.05.2017 r.
  • Otwarcie ofert – 24.05.2017 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 10.07.2017 r.
Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w szczególności w załączniku 3 do Zarządzenia Nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), w brzmieniu nadanym w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 28/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), który wskazuje warunki wymagane od świadczeniodawców do realizacji świadczeń w zakresie programu zdrowotnego (lekowego):
 
1. pkt. 81.1.2 lekarze
„lekarze specjaliści w dziedzinie dermatologii i wenerologii lub onkologii klinicznej (łączny czas pracy – równoważnik 2 etatów)”
Zgodnie z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2016r. Poz. 694 j.t.):
- lekarz specjalista to lekarz, który posiada: specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny
 
2. pkt. 81.1.3 pielęgniarki
„pielęgniarki (łączny czas pracy – równoważnik 2 etatów)”
 
3. pkt. 81.1.4 organizacja udzielania świadczeń:
„1) Oddział (oddział dermatologiczny lub oddział onkologiczny lub oddział onkologii klinicznej/ chemioterapii) z poradnią (poradnia dermatologiczna lub poradnia onkologiczna) albo oddział (oddział dermatologiczny lub oddział onkologiczny lub oddział onkologii klinicznej/ chemioterapii) z poradnią (poradnia dermatologiczna lub poradnia onkologiczna) i z oddziałem leczenia jednego dnia (o profilu onkologii klinicznej lub dermatologii i wenerologii)”
 
ODDZIAŁ Z PORADNIĄ
 
ODDZIAŁ:
a) dermatologiczny lub
b) onkologiczny lub
c) onkologii klinicznej/ chemioterapii
 
Z PORADNIĄ:
a) dermatologiczną lub 
b) onkologiczną 
 
ALBO 
 
ODDZIAŁ Z PORADNIĄ i Z ODDZIAŁEM LECZENIA JEDNEGO DNIA 
 
ODDZIAŁ:
d) dermatologiczny lub
e) onkologiczny lub
f) onkologii klinicznej/ chemioterapii
 
Z PORADNIĄ:
c) dermatologiczną lub 
d) onkologiczną 
 
I Z ODDZIAŁEM LECZENIA JEDNEGO DNIA
a) o profilu onkologii klinicznej lub
b) o profilu dermatologii i wenerologii
 
„2) Oferent z doświadczeniem w diagnostyce i leczeniu zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry – min. 20 zabiegów usunięcia zmiany nowotworowej, przeprowadzonych w warunkach hospitalizacji i/lub zabiegi radioterapii u min. 15 pacjentów (w trakcie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie postępowania konkursowego),
 
3) Zapewnienie:                                                                          
– konsultacji specjalisty w dziedzinie chirurgii onkologicznej – w lokalizacji,
– konsultacji onkologicznej w sytuacji realizacji świadczeń przez dermatologa – w lokalizacji,
– konsultacji specjalisty w dziedzinie radioterapii onkologicznej,
– konsultacji dermatologicznej w sytuacji realizacji świadczeń przez onkologa klinicznego – w lokalizacji”
 
Zgodnie z § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2016r. Poz. 694 j.t.): przez lokalizację rozumie się budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń.
 
4. pkt. 81.1.5 zapewnienie realizacji badań:
„TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, REZONANS MAGNETYCZNY, BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne, morfologia krwi z rozmazem), BADANIE HISTOPATOLOGICZNE, FOTOGRAFIA WIDOCZNYCH ZMIAN (na zdjęciu widoczna skala)”
 
Zgodnie z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych w ramach danego programu określone w załączniku B.88. obowiązującego obwieszczenia wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1536 j.t.), tj. Obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2017 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2017 r. poz. 51). 
 
Szczegółowe informacje o postępowaniu, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.
 
 
Wszystkie aktualności