logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2017

08-12-2016

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 8 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy Zdrowotne (lekowe) w zakresie: Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem (ICD 10: C91.1)

Harmonogram postępowania:

  • Ogłoszenie postępowania – 8.12.2016 r.
  • Składanie ofert do 22.12.2016 r.
  • Otwarcie ofert – 27.12.2016 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 18.01.2017 r.

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w szczególności w załączniku 3 do Zarządzenia Nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), w brzmieniu nadanym w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 100/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), który wskazuje warunki wymagane do realizacji świadczeń w zakresie programu zdrowotnego (lekowego):

1)  pkt. 72.1.2 lekarze   

„lekarze specjaliści w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej (łączny czas pracy – równoważnik 2 etatów)” 

Zgodnie z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2016r. Poz. 694 j.t.):

  • lekarz specjalista to lekarza, który posiada: specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

2) pkt. 72.1.3 pielęgniarki       

„pielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy – równoważnik 2 etatów)”

z udokumentowanym przekszkoleniem w zakresie podawania cytostatyków

3) pkt. 72.1.4 organizacja udzielania świadczeń      

„oddział (hematologiczny lub oddział onkologiczny lub oddział onkologii klinicznej/ chemioterapii lub oddział nowotworów krwi) z poradnią (hematologiczną lub poradnią nowotworów krwi lub poradnią onkologiczną lub poradnią chemioterapii) i/ lub z oddziałem leczenia jednego dnia (o profilu hematologicznym lub onkologii klinicznej)”

ODDZIAŁ  Z  PORADNIĄ  I/LUB  ODDZIAŁEM LECZENIA JEDNEGO DNIA

ODDZIAŁ:

a) hematologiczny lub

b) onkologiczny lub

c) oddział onkologii klinicznej/ chemioterapii lub

d) oddział nowotworów krwi

Z PORADNIĄ:

a) hematologiczną  lub

b) poradnią nowotworów krwi lub

c) onkologiczną  lub

d) chemioterapii

I/LUB  ODDZIAŁEM  LECZENIA JEDNEGO DNIA (o profilu hematologicznym lub onkologii klinicznej)

4)  pkt. 72.1.5 zapewnienie realizacji badań:         

  • TK lub RTG i USG,
  • BADANIA LABORATORYJNE  morfologia krwi z rozmazem, ocena wydolności nerek i wątroby: kreatynina, eGFR, kwas moczowy, AST, ALT, bilirubina całkowita, badania na obecność HBsAg lub HBcAb, badania na obecność antygenu CD20             

Zgodnie z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych w ramach danego programu określone w załączniku B.79. obowiązującego obwieszczenia wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1536 j.t.), tj. Obwieszczenie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2016 r. poz. 110).

Szczegółowe informacje o postępowaniu, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności