logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2016

29-06-2016

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 29.06.2016 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne w niżej wymienionych zakresach:

świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.:

 • powiat nowodworski

Cena oczekiwana przez MOW NFZ – 1,02 zł

świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży

 • województwo mazowieckie

Cena oczekiwana przez MOW NFZ – 1,20 zł

świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii:

 • grupa powiatów z obszaru działania Delegatury MOW NFZ w Ostrołęce: makowski, ostrołęcki,  m. Ostrołęka,  ostrowski, przasnyski, wyszkowski

Cena oczekiwana przez MOW NFZ – 1,10 zł

świadczenia ogólnostomatologiczne:

 • gmina Pionki

Cena oczekiwana przez MOW NFZ – 1,02 zł

 

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • Ogłoszenie postępowań – 29.06.2016 r.
 • Składanie ofert – 13.07.2016 r.
 • Otwarcie ofert – 15.07.2016 r.
 • Rozstrzygnięcie postępowań - 7.09.2016 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

INFORMACJE DODATKOWE

Etat przeliczeniowy

 • świadczenia ogólnostomatologiczne – 15 000 pkt/m-c,
 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia –  15 000  pkt/m-c,
 • świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży – 16 000 pkt/m-c,
 • świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii – 16 000 pkt/m-c.

Czas pracy w przypadku całego etatu przeliczeniowego wynosi 30 godz. tygodniowo. Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 94/2014/DSOZ z późn. zm. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu zawiera umowy na nie mniej niż pół etatu i nie więcej niż jeden etat przeliczeniowy w odniesieniu do jednego lekarza pracującego w wymiarze czasu określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.

Lekarze w trakcie specjalizacji w zakresach specjalistycznych

Zgodnie z przepisem § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U., poz. 1462) z późn. zm. lekarze w trakcie specjalizacji mogą udzielać świadczeń stomatologicznych w podmiotach leczniczych uprawnionych do prowadzenia tego kształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami (a więc nie w każdej placówce!). Oznacza to, iż lekarze udzielają przedmiotowych świadczeń w ramach szkolenia specjalizacyjnego, w placówce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne, pod nadzorem odpowiedniego lekarza specjalisty oraz po uzyskaniu potwierdzenia, przez kierownika specjalizacji, wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej.

Aktualna lista podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny, jest publikowana na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (www.cmkp.edu.pl).

Wszystkie aktualności