logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2016

16-05-2016

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 16 maja 2016 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne - Świadczenia Wysokospecjalistyczne w zakresach:

  1. Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej;
  2. Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej - hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego;
  3. Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej - hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego z powikłaniami i chorobami współistniejącymi.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowania – 16.05.2016 r.
  • Składanie ofert do 30.05.2016 r.
  • Otwarcie ofert – 1.06.2016 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 16.06.2016 r.

Ceny oczekiwane przez MOW NFZ w Konkursie Ofert 2016 w rodzaju: leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności