logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2016

07-03-2016

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 07.03.2016 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne:

 

świadczenia ogólnostomatologiczne:

 • dzielnica Warszawa – Wawer
 • gmina Łomianki
 • gmina Pruszków
 • gmina Podkowa Leśna
 • gmina Jadów
 • gmina Joniec
 • gmina Stromiec
 • gmina Wyszków
 • gmina Żyrardów

Cena oczekiwana przez MOW NFZ – 1,02 zł

 

świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.:

 • powiat grodziski
 • powiat m. st. Warszawa
 • powiat nowodworski
 • powiat otwocki
 • powiat piaseczyński
 • powiat pruszkowski
 • powiat sochaczewski
 • powiat wołomiński
 • powiat żyrardowski
 • powiat gostyniński
 • powiat grójecki
 • powiat kozienicki
 • powiat lipski
 • powiat radomski
 • powiat szydłowiecki
 • powiat zwoleński
 • powiat m. Ostrołęka
 • powiat ostrołęcki
 • powiat ostrowski
 • powiat przasnyski
 • powiat wyszkowski
 • powiat miński
 • powiat siedlecki
 • powiat sokołowski
 • powiat węgrowski
 • powiat mławski
 • powiat płoński

Cena oczekiwana przez MOW NFZ – 1,02 zł

 

świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży:

 • grupa powiatów z obszaru działania Delegatury MOW NFZ w Ciechanowie: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński
 • grupa powiatów z obszaru działania Delegatury MOW NFZ w Ostrołęce: makowski, ostrołęcki, m. Ostrołęka,  ostrowski, przasnyski, wyszkowski
 • grupa powiatów z obszaru działania Delegatury MOW NFZ w Płocku: gostyniński, m. Płock, płocki, sierpecki
 • grupa powiatów z obszaru działania Delegatury MOW NFZ w Radomiu: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, m. Radom, radomski, szydłowiecki, zwoleński

Cena oczekiwana przez MOW NFZ – 1,20 zł

 

świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii:

 • grupa powiatów z obszaru działania Delegatury MOW NFZ w Ciechanowie: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński
 • grupa powiatów z obszaru działania Delegatury MOW NFZ w Ostrołęce: makowski, ostrołęcki, m. Ostrołęka,  ostrowski, przasnyski, wyszkowski
 • grupa powiatów z obszaru działania Delegatury MOW NFZ w Płocku: gostyniński, m. Płock,, płocki, sierpecki
 • grupa powiatów z obszaru działania Delegatury MOW NFZ w Radomiu: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, m. Radom, radomski, szydłowiecki, zwoleński

Cena oczekiwana przez MOW NFZ – 1,10 zł

 

świadczenia protetyki stomatologicznej:

 • grupa powiatów z obszaru działania Delegatury MOW NFZ w Ciechanowie: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński

Cena oczekiwana przez MOW NFZ – 1,20 zł

 

świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej:

 • grupa powiatów z obszaru działania Delegatury MOW NFZ w Ciechanowie: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński

Cena oczekiwana przez MOW NFZ – 400,00 zł za dyżur

 

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • Ogłoszenie postępowań – 7.03.2016 r.
 • Składanie ofert – 21.03.2016 r.
 • Otwarcie ofert – 23.03.2016 r.
 • Rozstrzygnięcie postępowań:

– gmina Stromiec – 8.04.2016 r.

– pozostałe postępowania – 1.06.2016 r.

 

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Etat przeliczeniowy

Mazowiecki Oddział Wojewódzki informuje, że w Oddziale w rodzaju leczenie stomatologiczne etat przeliczeniowy w poszczególnych zakresach świadczeń wynosi:

 • świadczenia ogólnostomatologiczne – 15 000 pkt/m-c,
 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia – 15 000  pkt/m-c,
 • świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży – 16 000 pkt/m-c,
 • świadczenia protetyki stomatologicznej – 16 000 pkt/m-c,
 • świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii – 16 000 pkt/m-c.

Czas pracy w przypadku całego etatu przeliczeniowego wynosi 30 godz. tygodniowo. Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 94/2014/DSOZ z późn. zm. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu zawiera umowy na nie mniej niż pół etatu i nie więcej niż jeden etat przeliczeniowy w odniesieniu do jednego lekarza pracującego w wymiarze czasu określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.

 

Lekarze w trakcie specjalizacji w zakresach specjalistycznych

Mazowiecki Oddział Wojewódzki informuje, że zgodnie z przepisem § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U., poz. 1462) określa, że lekarze w trakcie specjalizacji mogą udzielać świadczeń stomatologicznych w podmiotach leczniczych uprawnionych do prowadzenia tego kształcenia, zgodnie

z odrębnymi przepisami (a więc nie w każdej placówce!). Oznacza to, iż lekarze udzielają przedmiotowych świadczeń w ramach szkolenia specjalizacyjnego, w placówce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne, pod nadzorem odpowiedniego lekarza specjalisty oraz po uzyskaniu potwierdzenia, przez kierownika specjalizacji, wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej.

Aktualna lista podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny, jest publikowana na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 

Wszystkie aktualności