logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2015

18-08-2015
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 18.08.2015 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne:
 
świadczenia ogólnostomatologiczne:
  • gm. Pułtusk
Cena oczekiwana przez MOW NFZ – 1,02 zł
 
 
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.:
  • powiat pułtuski
Cena oczekiwana przez MOW NFZ – 1,02 zł
 
 
świadczenia ortodoncji:
  • grupa powiatów z obszaru działania Delegatury MOW NFZ w Ciechanowie: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński 
Cena oczekiwana przez MOW NFZ – 1,20 zł
 
 
Harmonogram postępowania konkursowego: 
  • Ogłoszenie postępowań – 18.08.2015 r. 
  • Składanie ofert – 01.09.2015 r. 
  • Otwarcie ofert – 03.09.2015 r. 
  • Rozstrzygnięcie postepowań – 16.09.2015 r. 

 

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach. 
 
 
 
 
Wszystkie aktualności