logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Komunikat w sprawie odwołania postępowań w zakresie – programy zdrowotne (lekowe)

24-07-2017

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1980) - który stanowi, że „ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert zawiera zastrzeżenie o prawie do odwołania postępowania (…)” odwołuje ogłoszone w dniu 13 lipca 2017 r. postępowania w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) o numerach:

  • 07-17-000989/SZP/03/5/03.0000.389.02/01
  • 07-17-000990/SZP/03/5/03.0000.390.02/01

Postępowania w tym zakresie zostaną ogłoszone ponownie.

Wszystkie aktualności