logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Komunikat w sprawie odwołania i ogłoszenia nowych konkursów ofert w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały szpitalne

15-12-2017

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1980 z późn. zm.) – który stanowi, że „ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert zawiera zastrzeżenie o prawie do odwołania postępowania (…)” odwołuje ogłoszone w dniu 13 grudnia 2017 r. postępowania w trybie konkursu ofert na zawarcie umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach:

  • CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA nr postępowania 07-18-000051/SZP/03/1/03.4000.030.02/01 – gmina Warszawa
  • IZBA PRZYJĘĆ nr postepowania 07-18-000052/SZP/03/1/03.4900.008.03/01 – gmina Warszawa

Jednocześnie w dniu 15 grudnia 2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - oddziały szpitalne 03/01 w następujących zakresach merytorycznych:

Nazwa zakresu

Obszar kontraktowania

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA

M. ST. WARSZAWA

IZBA PRZYJĘĆ

M. ST. WARSZAWA

Cena oczekiwana: 1 zł

Harmonogram postępowań konkursowych:

  • Ogłoszenie postępowań – 15.12.2017 r.
  • Składanie ofert do 3.01.2018 r.
  • Otwarcie ofert – 5.01.2018 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowań – 9.02.2018 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

 

Wszystkie aktualności