logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych – programy zdrowotne (lekowe)

10-07-2017

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych – programy zdrowotne (lekowe)

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 10 lipca 2017 r. zostały rozstrzygnięte postępowania, przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe):

lp

Nr postępowania

Przedmiot postępowania/ nazwa zakresu

1.

07-17-000802/SZP/03/5/03.0000.346.02/01

Program zdrowotny (lekowy): Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego

Leki w programie zdrowotnym (lekowym): Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego

2.

07-17-000803/SZP/03/5/03.0000.355.02/01

Program zdrowotny (lekowy): Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51)

Leki w programie zdrowotnym (lekowym): Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51)

3.

07-17-000804/SZP/03/5/03.0000.381.02/01

Program zdrowotny (lekowy): Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej (D47.1)

Leki w programie zdrowotnym (lekowym): Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej (D47.1)

4.

07-17-000805/SZP/03/5/03.0000.382.02/01

Program zdrowotny (lekowy): Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SPA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (M46.8)

Leki w programie zdrowotnym (lekowym): Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SPA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (M46.8)

5.

07-17-000806/SZP/03/5/03.0000.383.02/01

Program zdrowotny (lekowy): Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (I61, I63, I69)

Leki w programie zdrowotnym (lekowym): Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (I61, I63, I69)

6.

07-17-000807/SZP/03/5/03.0000.384.02/01

Program zdrowotny (lekowy): Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5Q (D46)

Leki w programie zdrowotnym (lekowym): Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5Q (D46)

7.

07-17-000808/SZP/03/5/03.0000.385.02/01

Program zdrowotny (lekowy): Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki (C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.5, C25.6, C25.7, C25.8, C25.9)

Leki w programie zdrowotnym (lekowym): Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki (C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.5, C25.6, C25.7, C25.8, C25.9)

8.

07-17-000809/SZP/03/5/03.0000.386.02/01

Program zdrowotny (lekowy): Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych (ICD-10 E85, R50.9, D89.8, D89.9)

Leki w programie zdrowotnym (lekowym): Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych (ICD-10 E85, R50.9, D89.8, D89.9)

9.

07-17-000810/SZP/03/5/03.0000.387.02/01

Program zdrowotny (lekowy): Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc (J84.1)

Leki w programie zdrowotnym (lekowym): Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc (J84.1)

10.

07-17-000811/SZP/03/5/03.0000.388.02/01

Program zdrowotny (lekowy): Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem (C44)

Leki w programie zdrowotnym (lekowym): Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem (C44)

Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w: Publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności