logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Rehabilitacja lecznicza

11.01.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ostrołęce uprzejmie informuje, że w dniu 11 stycznia 2019 roku zostały rozstrzygnięte niżej wymienione postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń...

Kontraktowanie 2019: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

10.01.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 10 stycznia 2019r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie...

Kontraktowanie 2019: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

09.01.2019
W dniu 9 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie badań tomografii komputerowej (TK) na obszarze powiatów...

Komunikat o unieważnieniu postępowania: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

04.01.2019
W dniu 4 stycznia 2019 r. zostały unieważnione postępowania konkursowe w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w zakresach...

Komunikat o unieważnieniu postępowania: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

03.01.2019
W dniu 2 stycznia 2019 r. zostało unieważnione postępowanie konkursowe dla obszaru województwa mazowieckiego w rodzaju: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży...

Komunikat o odwołaniu postępowania konkursowego

03.01.2019
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    109