logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Prowadzenie list oczekujących za pomocą aplikacji AP-KOLCE

W aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE prowadzone są listy oczekujących, o których mowa w Załączniku Nr 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1207).

Zgodnie z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2429) od 1 lipca 2019 r. świadczeniodawcy, którzy prowadzą listy oczekujących na udzielenie świadczenia w czasie rzeczywistym w aplikacji AP-KOLCE są zobowiązani do prowadzenia harmonogramów przyjęć.

Lista osób oczekujących jest częścią harmonogramu przyjęć, który oprócz pacjentów oczekujących (pierwszorazowych) obejmuje również pacjentów przyjętych na bieżąco, posiadających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, przyjętych w stanie nagłym oraz kontynuujących leczenie.

Poniżej przedstawiamy wykaz świadczeń, do których prowadzone są listy oczekujących w aplikacji AP-KOLCE.

1. Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane w komórkach organizacyjnych:  

 • Świadczenia z zakresu onkologii – kod świadczenia 60002:
  • 1240 Poradnia onkologiczna
  • 1241 Poradnia onkologiczna dla dzieci
  • 1249 Poradnia onkologii i hematologii dla dzieci
  • 1242 Poradnia chemioterapii
  • 1460 Poradnia ginekologii onkologicznej
  • 1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi
  • 1244 Poradnia radioterapii
 • Świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu – kod świadczenia 60003:
  • 1580 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
  • 1581 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej  dla dzieci
 • Świadczenia z zakresu kardiologii – kod świadczenia 60004:
  • 1100 Poradnia kardiologiczna
  • 1101 Poradnia kardiologiczna dla dzieci
  • 1102 Poradnia wad serca
  • 1103 Poradnia wad serca dla dzieci
  • 1104 Poradnia nadciśnienia tętniczego
  • 1105 Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci
 • Świadczenia z zakresu endokrynologii – kod świadczenia 60005:
  • 1030 Poradnia endokrynologiczna
  • 1031 Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
  • 1032 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
  • 1033 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna dla dzieci
  • 1034 Poradnia andrologiczna
  • 1035 Poradnia andrologiczna dla dzieci
  • 1036 Poradnia leczenia niepłodności
  • 1038 Poradnia chorób tarczycy
  • 1039 Poradnia chorób tarczycy dla dzieci

2. Świadczenia polegające na wykonaniu procedur medycznych:

 • endoprotezoplastyka stawu biodrowego – kod świadczenia 80003
 • endoprotezoplastyka stawu kolanowego – kod świadczenia 80005
 • rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego – kod świadczenia 80004 (obowiązek od września 2019r.)
 • rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego – kod świadczenia 80006 (obowiązek od września 2019r.)
 • zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) – kod świadczenie 30002
 • usunięcie zwężenie tętnicy wieńcowej (angioplastyka) – kod świadczenia 50002
 • operacje jaskry (obowiązek od września 2019r.)
 • operacje jaskry z zaćmą (obowiązek od września 2019r.)
 • operacje plastyczne oka (obowiązek od września 2019r.)
 • zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) (obowiązek od września 2019r.)
 • wszczepienie protezy ślimaka lub wszczepienie wielokanałowej protezy ślimaka (obowiązek od września 2019r.)
 • wymiana procesora mowy implantów ślimakowych i do pnia mózgu albo wymiana procesora dźwięku implantów ucha środkowego (obowiązek od września 2019r.)
 • pomosty dla rewaskularyzacji serca (obowiązek od września 2019r.)
 • zabiegi w zakresie gruczołu krokowego (prostatektomia) (obowiązek od września 2019r.)
 • wycięcie macicy (histerektomia) (obowiązek od września 2019r.)

3. Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – badania diagnostyczne (obowiązek od września 2019r.):

 • rezonans magnetyczny
 • tomografia komputerowa
 • gastroskopia
 • kolonoskopia

4. Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej:

 • rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (obowiązek od września 2019r.)
 • rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych (obowiązek od września 2019r.)
 • rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych (obowiązek od września 2019r.)
 • rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych (obowiązek od września 2019r.)
 • kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych (obowiązek od września 2019r.)
 • fizjoterapia ambulatoryjna (obowiązek od stycznia 2020r.)
 • fizjoterapia domowa (obowiązek od stycznia 2020r.)

5. Świadczenia gwarantowane z zakresu programów lekowych (obowiązek od września 2019 r.)

 • leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową
 • leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)
 • leczenie stwardnienia rozsianego

6. Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych:

 • wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków – kod świadczenia 50009
 • operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla – kod świadczenia 50010
 • przezskórne lub z innego dostępu wszczepienie zastawek serca – kod świadczenia 50013
 • kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających – kod świadczenia 50014
 • operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym – kod świadczenia 50015
 • mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami – kod świadczenia 50016
 • przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka – kod świadczenia 50017

W przypadku list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców w aplikacji AP-KOLCE nie ma obowiązku przekazywania komunikatem XML danych statystycznych. Dane te są automatycznie obliczane przez aplikację i przekazywane do:

Informatora o Terminach Leczenia

Warunkiem niezbędnym, aby te dane zostały w sposób automatyczny obliczone i przesłane do Informatora, jest dokonywanie przez świadczeniodawcę nie rzadziej niż raz w miesiącu oceny listy oczekujących i aktualizowanie daty oceny w aplikacji, a także wprowadzania informacji o pierwszym wolnym terminie.

Instrukcja użytkownika aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE jest dostępna podczas logowania się do aplikacji pod linkiem: „dokumentacja użytkownika” lub poniżej:

Instrukcja użytkownika aplikacji AP-KOLCE