logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Kwalifikacja świadczeniobiorców do danej kategorii medycznej

Świadczeniodawca kwalifikuje świadczeniobiorcę do odpowiedniej kategorii medycznej: „przypadek pilny” lub „przypadek stabilny” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniodawców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005 r. Nr 200, poz.1661).

Świadczeniobiorcy zakwalifikowani do kategorii medycznej „przypadek pilny” powinni być umieszczani na liście oczekujących przed świadczeniobiorcami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej „przypadek stabilny”.

Informacje o przyporządkowaniu pacjentów do danej kategorii medycznej gromadzone są zarówno w raportach XML przekazywanych do Mazowieckiego OW NFZ, jak i w aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE.