logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

ZPO - KONTRAKTOWANIE 2017

17-03-2017

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza do składnia wniosków o zawarcie umowy w rodzaju świadczeń ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE na rok 2017 i lata następne świadczeniodawców, którym umowy wygasają z dniem 30.06.2017 r. w następujących zakresach:

  1. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, postępowanie nr 07-17-000249/ZPO/12/2/06
  2. zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, postępowanie nr 07-17-000250/ZPO/12/2/06
  3. zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, postępowanie nr 07-17-000251/ZPO/12/2/06
  4. zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu. Postępowanie nr 07-17-000252/ZPO/12/2/06

MOW NFZ informuje, że na podstawie art. 159 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn.zm.), umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne zawiera się na okres do 31 grudnia 2020r.

Wnioski złożone do 21 kwietnia 2017 roku będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od 1 lipca 2017 roku.

Wnioskodawca może złożyć w Mazowieckim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO. W przypadku, gdy wnioskujący zgłasza kilka miejsc udzielania świadczeń, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń (jedna koperta).Wniosek sporządzony w aplikacji NFZ-KO należy złożyć w formie elektronicznej i papierowej.

Wnioski należy składać drogą pocztową lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie MOW NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8.

Jednocześnie informuję, że zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców zostały określone w Zarządzeniu Nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne MOW NFZ w Warszawie: 22 279 79 28; 22 279 79 47; 22 279 79 48; 22 279 79 49;22 279 79 50; 22 279 79 51;22 279-79-57.

Dodatkowe informacje o postępowaniach, wymaganych dokumentach i aktach prawnych dostępne poniżej:

 
Wszystkie aktualności