logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zmiana w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r.

01-04-2015
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. zmianie ulegają zasady dotyczące sprawozdawczości z zakresu list oczekujących. Od tego okresu obowiązuje również nowy słownik komórek organizacyjnych oraz świadczeń podlegających obowiązkowi sprawozdawczemu z zakresu list oczekujących. W tym miejscu zaznaczyć należy, że osób oczekujących na dane świadczenie nie umieszcza się jednocześnie na liście oczekujących do komórki organizacyjnej.
 
Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się w publikowanym poniżej dokumencie: 
 
 
 
Ponadto zgodnie z załącznikiem nr 12 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1447, z późn. zm.) świadczeniodawcy realizujący świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu onkologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kardiologii, endokrynologii od kwietnia 2015 roku, mają obowiązek prowadzić w czasie rzeczywistym listy oczekujących w aplikacji udostępnionej przez NFZ tj. Aplikacji Kolejki Centralne ( AP-KOLCE), natomiast zaprzestają sprawozdawać dane komunikatami XML do odpowiednich komórek organizacyjnych.
 
Jednocześnie informujemy, iż ze słownika komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących od kwietnia 2015 r. zostały usunięte komórki, w których są realizowane świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej.
 
 
 
Michał Dzięgielewski
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Mazowieckiego OW NFZ
 
Wszystkie aktualności