logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zaproszenie na szkolenie z zasad udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych oraz prawach przysługujących pacjentom

31-03-2015
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 14-15 maja 2015 r. w godzinach 9-16.30 w Warszawie odbędzie się szkolenie z zasad udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom realizowane w ramach projektu Akademia NFZ. Szkolenie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Szkolenie skierowane jest do pracowników rejestracji zakładów opieki zdrowotnej posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.
 
Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników rejestracji z zasadami i strategią obsługi ubezpieczonego.
 
Program dwudniowego szkolenia:
 

1. Zasady udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom.

Szkolenie obejmuje:
  • obecnie obowiązujące akty prawne niezbędnych do prawidłowej obsługi pacjenta, 
  • dokumenty niezbędnych do rejestracji,
  • informacje o systemie eWUŚ,
  • praktyczne przykłady problemów z jakimi spotykają się pracownicy rejestracji,
  • informacje dotyczące pakietu onkologicznego.
 

2. Komunikacja interpersonalna

  • szkolenie w formie warsztatu, w trakcie którego uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu rozwoju kompetencji i umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej. 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty dojazdu na szkolenie oraz ewentualnego noclegu pokrywa uczestnik szkolenia. 
 
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o rejestrowanie się na portalu Akademii NFZ oraz niezwłoczne nadesłanie wypełnionych, podpisanych i opieczętowanych formularzy rejestracyjnych na adres:
 
Akademia NFZ, Biuro Projektu,
Centrala NFZ;
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
 
z dopiskiem: Do rąk własnych - Szkolenie Warszawa - Prawa pacjenta
 
O kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zarejestrowanie się jako chętny do wzięcia udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z kwalifikacją do uczestnictwa w szkoleniu. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia prawidłowo wypełnione i dostarczone do Biura Projektu.
 
Projekt nie ogranicza ilości osób uczestniczących w szkoleniu z jednej instytucji. Niemniej ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Biuro Projektu zastrzega sobie prawo do weryfikacji liczby osób z jednego podmiotu. W celu wyrównania proporcji pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn biorących udział w projekcie pierwszeństwo   w kwalifikacji do szkolenia będą miały osoby płci męskiej. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo do udziału w szkoleniu stacjonarnym, będą miały osoby, które nie korzystały do tej pory z żadnych innych szkoleń oraz konferencji przygotowanych w ramach projektu Akademia NFZ. Udział zakwalifikowanych osób    w szkoleniu będzie każdorazowo potwierdzany telefonicznie i e-mailowo przez organizatora.
 
Brak potwierdzenia przez organizatora uczestnictwa w szkoleniu zgłaszającego, jest jednoznaczne z nie zakwalifikowaniem na szkolenie w danym terminie.
 
Rejestrując się na platformie i wypełniając formularz zgłoszenia kandydat/ka zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin we wskazanym terminie. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w szkoleniu bez powiadomienia organizatora trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia może zostać obciążony kosztami uczestnictwa.
 
Jednocześnie przypominamy o istnieniu platformy szkoleniowo-edukacyjnej, gdzie dostępne jest to i inne szkolenia w formie e-learningowej. Więcej informacji na stronie Akademii NFZ
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 572 61 10
 
Wszystkie aktualności