logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Unieważnienie legitymacji służbowej

20-01-2014

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia niniejszym UNIEWAŻNIA legitymację służbową o numerze MOW-WGL-27-2010, wydaną na czas nieokreślony na nazwisko: Anna Tyszkiewicz-Łapińska, Główny Specjalista Działu Kontroli Aptek, Recept i Ordynacji Lekarskiej w Wydziale Gospodarki Lekami Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Powyższa legitymacja została skradziona w dniu 17 stycznia 2014 roku.

Znalazcę uprzejmie prosimy o zwrot do kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia bądź dowolnego okienka w hali obsługi Świadczeniobiorców – w siedzibie Oddziału w Warszawie, przy u. Chałubińskiego 8.

Wszystkie aktualności