logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Rozliczenie umów za 2015 r.

21-01-2016

W ślad za komunikatem dla świadczeniodawców, który zamieszczony został na stronie internetowej Mazowieckiego OW NFZ w dniu 30 grudnia 2015 roku oraz w Portalu SZOI (nr komunikatu 965449), Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Oddziałem Funduszu uprzejmie informuje, iż od dnia 26 stycznia 2016 roku planowane jest przekazanie świadczeniodawcom ostatecznych propozycji finansowych rozliczenia wykonania umów obowiązujących w 2015 roku w przypadku których łączna wartość świadczeń ponadlimitowych jest wyższa od łącznej wartości tzw. niewykonań w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej.

Podstawą wyznaczenia propozycji finansowych dla świadczeniodawców będzie sprawozdawczość przekazana przez świadczeniodawców do Oddziału Funduszu wg stanu na dzień 26 stycznia 2016 roku (godz. 8.00), tj. wartość świadczeń opieki zdrowotnej, które zostały zweryfikowane przez Oddział Funduszu i nie zostały oznaczone w portalu SZOI problemami o wadze „błąd istotny”.

W związku z powyższym Oddział Funduszu prosi wszystkich świadczeniodawców o niezwłoczne dostarczenie raportów statystycznych zawierających wykaz świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych w 2015 roku, w tym również korektę świadczeń opieki zdrowotnej, które w portalu SZOI oznaczone są problemami o wadze „błąd istotny”.

 

Filip Nowak

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Wszystkie aktualności