logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie przedłużenia terminu przyjmowania wniosków o zawarcie umów o finansowanie aktywowania IKP

08-01-2020

Ogłoszenie
w sprawie przedłużenia terminu przyjmowania wniosków o zawarcie umów
o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

Na podstawie zarządzenia Nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta,

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8
informuje
świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, że termin
składania do Oddziału Funduszu wniosków o zawarcie umowy, której przedmiotem będzie sfinansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta (IKP) ulega przedłużeniu.
W 2020 r. wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane DO ODWOŁANIA

Wzór wniosku o zawarcie umowy o finansowanie aktywowania IKP

Uwaga! składając wniosek w 2020 r., w części III wniosku DEKLAROWANA LICZBA AKTYWOWANYCH INTERNETOWYCH KONT PACJENTÓW, nie należy wypełniać wiersza dotyczącego 2019 r.

Informujemy, że:

  • Wnioski o zawarcie umowy będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Oddziału Funduszu, do wysokości środków finansowych przyznanych Oddziałowi Funduszu na ten cel.
  • Podstawą zawarcia umowy jest tylko prawidłowo sporządzony wniosek.
  • Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkować będzie zawarciem umowy obowiązującej do dnia 31-12-2020 r.
     

Link do komunikatu z 5.12.2019 r.

Wszystkie aktualności