logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Nowa wersja słownika refundowanych wyrobów medycznych (ZPO)

12-02-2018

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 9 lutego 2018 r. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowała nową wersję słownika refundowanych wyrobów medycznych (wersja nr 2018.39.01.) w związku z opublikowaniem w dniu 31 stycznia 2018 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

W słowniku wprowadzono nowe kody wyrobów medycznych:

  • P.134  – Zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 5 sztuk, limit finansowania 45 zł z 30% udziałem własnym pacjenta (raz na miesiąc).
  • P.135 – Sensor/Elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM – RT) do 4 sztuk, limit finansowania 600 zł  z 30% udziałem własnym pacjenta (raz na miesiąc).
  • P.136 – Transmiter/Nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM – RT), limit finansowania 1 000 zł za 1 sztukę z 30% udziałem własnym pacjenta (raz na 8 miesięcy).
  • W kodzie P.099 rozszerzono kryterium przyznawania wyrobów stomijnych o pacjentów z wyłonioną przetoką ślinową, limit finansowania 400 zł do 90 sztuk (raz na miesiąc), kod CZS: P.099.PS.

Zwiększono limit ilościowy na środki absorpcyjne w grupie P w lp. 100 i lp. 101 z 60 sztuk do 90 sztuk na miesiąc.

W związku z wprowadzeniem nowych pozycji refundowanych wyrobów medycznych (P.099.PS, P.134, P.135, P.136), konieczne jest aneksowanie umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenia w wyroby medyczne. Dotyczy to wyłącznie świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z MOW NFZ w zakresie zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej oraz zamierzają rozszerzyć wykaz asortymentu  zgłoszonego do umowy o nowe, w/w refundowane wyroby medyczne.

Wnioski o aneks do umowy w zakresie asortymentu ZPO mają obowiązek przesłać  świadczeniodawcy, którzy posiadają w załączniku nr 1 do umowy Harmonogram – Zasoby produkty handlowe w kodzie P.100 oraz P.101, w związku ze zwiększonym limitem ilościowym środków absorpcyjnych (prosimy obowiązkowo dodać produkt w cenie limitu).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Działu Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne pod numerami telefonów: 22 279-79-28, 22 279-79-48, 22 279-79-49, 22 279-79-50, 22 279-79-51, 22 279-79-57.

Wszystkie aktualności