logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2018: Leczenie szpitalne - programy lekowe

03-01-2018

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 03.01.2018 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy lekowe w zakresach:

L.p.

Nazwa zakresu świadczeń

Cena oczekiwana

 1.  

Program lekowy - Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję

1,00 zł

 1.  

Leki w programie lekowym - Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję

1,00 zł

 1.  

Program lekowy - Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

1,00 zł

 1.  

Leki w programie lekowym - Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

1,00 zł

 1.  

Program lekowy - Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych

1,00 zł

 1.  

Leki w programie lekowym - Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych

1,00 zł

 1.  

Program Lekowy - Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy

1,00 zł

 1.  

Leki w programie lekowym - Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy

1,00 zł

 1.  

Program Lekowy - Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

1,00 zł

 1.  

Leki w programie lekowym - Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

1,00 zł

 1.  

Program Lekowy - Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek

1,00 zł

 1.  

Leki w programie lekowym - Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek

1,00 zł

 1.  

Program Lekowy - Leczenie stwardnienia rozsianego

1,00 zł

 1.  

Leki w programie lekowym -  Leczenie stwardnienia rozsianego

1,00 zł

 1.  

Program Lekowy -  Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych

1,00 zł

 1.  

Leki w programie lekowym - Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych

1,00 zł

 1.  

Program Lekowy - Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym

1,00 zł

 1.  

Leki w programie lekowym - Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym

1,00 zł

 1.  

Program Lekowy - Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych

1,00 zł

 1.  

Leki w programie lekowym - Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc  u pacjentów hemodializowanych

1,00 zł

Harmonogram postepowania:

 • Ogłoszenie postępowania – 3 stycznia 2018 r.
 • Termin składania ofert – 18 stycznia 2018 r.
 • Otwarcie ofert – 22 stycznia 2018 r.
 • Rozstrzygnięcie – 23 lutego 2018 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności