logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2017: Leczenie szpitalne - Programy zdrowotne (lekowe)

08-05-2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 8.05.2017 r. zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie: 
  1. Program zdrowotny (lekowy): Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej (ICD-10 D47.1) – cena oczekiwana 51 zł;
  2. Leki w programie zdrowotnym (lekowym): Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej (ICD-10 D47.1) – cena oczekiwana 1 zł.
 
Harmonogram postępowania: 
  • Ogłoszenie postępowania – 8.05.2017 r.
  • Składanie ofert do 22.05.2017 r.
  • Otwarcie ofert – 24.05.2017 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 10.07.2017 r.
Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w szczególności w załączniku 3 do Zarządzenia Nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), w brzmieniu nadanym w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 28/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), który wskazuje warunki wymagane od świadczeniodawców do realizacji świadczeń w zakresie programu zdrowotnego (lekowego):
 
1) pkt. 74.1.2 lekarze
„lekarze specjaliści hematologii (łączny czas pracy – równoważnik 2 etatów)”
Zgodnie z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 694 j.t.):
lekarz specjalista to lekarz, który posiada:  specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny
 
2) pkt. 74.1.3 pielęgniarki
„pielęgniarki z minimum rocznym stażem pracy w ośrodkach o specyfice hematologicznej (łączny czas pracy – równoważnik 2 etatów)”
 
3) pkt. 74.1.4 organizacja udzielania świadczeń:
„oddział hematologiczny z poradnią hematologiczną”
ODDZIAŁ Z PORADNIĄ
 
4) pkt. 74.1.5 zapewnienie  realizacji badań:
„BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem), TREPANOBIOPSJA SZPIKU, USG”
 
Zgodnie z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych w ramach danego programu określone w załączniku B.81. obowiązującego obwieszczenia wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1536 j.t.), tj. Obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2017 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2017 r. poz. 51). 
 
Szczegółowe informacje o postępowaniu, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.
 
 
Wszystkie aktualności