logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2017

30-03-2017

W dniu 30.03.2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w następujących zakresach świadczeń:

 1. świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii – cena oczekiwana 1,10 zł za pkt,
 2. świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży - cena oczekiwana 1,20 zł za pkt,
 3. świadczenia protetyki stomatologicznej - cena oczekiwana 1,20 zł za pkt,
 4. świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki – cena oczekiwana 2,20 zł za pkt,
 5. świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS – cena oczekiwana 3,00 zł za pkt,
 6. program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki – 300,00 zł za ryczałt miesięczny na osobę,
 7. świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym – cena oczekiwana 5,50 zł za pkt,
 8. świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej – cena oczekiwana 400,00 zł za dyżur.

Harmonogram postępowania konkursowego

 • Ogłoszenie postępowań - 30.03.2017 r.
 • Składanie ofert - 14.04.2017 r.
 • Otwarcie ofert - 19.04.2017 r.
 • Rozstrzygnięcie postępowań - 14.06.2017 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Informacje dodatkowe:

 

Etat przeliczeniowy

etat przeliczeniowy wynosi:

 • świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży – 16 000 pkt/m-c,
 • świadczenia protetyki stomatologicznej – 16 000 pkt/m-c,
 • świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii – 16 000 pkt/m-c.

Czas pracy w przypadku całego etatu przeliczeniowego wynosi 30 godz. tygodniowo, zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 23/2017/DSOZ z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Lekarze w trakcie specjalizacji w zakresach specjalistycznych

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. 2017, poz. 193 j.t.) lekarze w trakcie specjalizacji mogą udzielać świadczeń stomatologicznych w podmiotach leczniczych uprawnionych do prowadzenia tego kształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami (a więc nie w każdej placówce!). Oznacza to, iż lekarze udzielają przedmiotowych świadczeń w ramach szkolenia specjalizacyjnego, w placówce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne, pod nadzorem odpowiedniego lekarza specjalisty oraz po uzyskaniu potwierdzenia, przez kierownika specjalizacji, wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej.

Aktualna lista podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny, jest publikowana na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (www.cmkp.edu.pl).

 

Ważne!

Do ofert wskazane jest dołączenie;

 • zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje personelu medycznego (specjalizacja), właściwe dla zakresu świadczeń,
 • oświadczenia oferenta potwierdzającego, że obowiązkowe ubezpieczenie OC zostanie zawarte na cały okres trwania umowy z Funduszem,
 • wydruku wniosku w sprawie rachunku bankowego, utworzony w systemie SZOI (w ramach przyszłej umowy, rok 2017, typ umowy 07/1)

 

Postępowanie konkursowe w rodzaju w zakresach:

 • świadczenia ogólnostomatologiczne,
 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.

zostanie ogłoszone w terminie późniejszym.

Wszystkie aktualności