logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2017

09-02-2017

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 9.02.2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne w następujących zakresach merytorycznych:

 1. program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki - cena oczekiwana 11,00 zł
 2. program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki - cena oczekiwana 10,00 zł
 3. program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap specjalistyczny - cena oczekiwana 9,10 zł
 4. program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy - cena oczekiwana 8,00 zł
 5. program badań prenatalnych - cena oczekiwana 11,30 zł
 6. program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny - cena oczekiwana 10,50 zł
 7. program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej - cena oczekiwana 9,20 zł

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • Ogłoszenie postępowań - 9.02.2017 r.
 • Składanie ofert do 23.02.2017 r.
 • Otwarcie ofert - 28.02.2017 r.
 • Rozstrzygnięcie postępowań - 12.05.2017 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Do pobrania:

Wykaz aktów prawnych

 

Informacje dodatkowe:

Do ofert należy dołączyć oświadczenia, zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające kwalifikacje personelu medycznego, właściwe dla zakresu świadczeń, którego dotyczy wniosek oraz wydruk wniosku w sprawie rachunku bankowego, utworzony w systemie SZOI poprzez wybranie w menu Umowy pozycji konta bankowe – wnioski, następnie rodzaj wniosku – w ramach przyszłej umowy, rok 2017, typ umowy 10/1 (Profilaktyczne Programy Zdrowotne).

Jednocześnie informuję, że postepowanie konkursowe w rodzaju programy zdrowotne w zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy – w pracowni mobilnej zostanie ogłoszone w terminie późniejszym.

 

Michał Dzięgielewski

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

 Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności