logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat ws. zmiany w programie zdrowotnym (lekowym) B55

08-05-2017

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 28 lutego 2017 r. wydane zostało Zarządzenie nr 14/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), będące konsekwencją Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2016 r. poz. 133), które z dniem 1 stycznia br. wprowadziło zmiany w programie zdrowotnym (lekowym): „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10  K51)”1 w zakresie umożliwiającym leczenie dzieci, zgodnie z brzmieniem załącznika B.55.

W związku z powyższym w celu zabezpieczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych dla populacji dziecięcej Oddział zamierza ogłosić postępowanie mające na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ww. zakresie.

Wobec powyższego Mazowiecki OW NFZ zwraca się z prośbą o śledzenie informacji publikowanych na stronie oddziału pod adresem: www.nfz-warszawa.pl, gdzie zamieszczane są bieżące informacje o ogłaszanych postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i ewentualne złożenie stosownej oferty na ogłoszone postępowanie.

Niniejszy komunikat nie stanowi realizacji obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń wynikającego z art. 139 ust.  2 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 1793 j.t. z późn. zm.).

 


1) pkt. 48, załącznika nr. 4 do zarządzenia nr 14/2017/DGL Prezesa NFZ z dnia 28 lutego 2017 r.

 

Wszystkie aktualności