logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie telefonicznej rejestracji świadczeniobiorców

23-05-2017
Świadczeniodawcy realizujący umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z MOW NFZ
 
W związku ze zgłaszanymi przez świadczeniobiorców trudnościami z telefoniczną rejestracją na udzielenie świadczenia zdrowotnego, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o konieczności przestrzegania zapisów § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U z 2016 r. poz. 1146), zgodnie z którymi „Świadczeniodawca zapewnia bieżącą rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej”.
 
MOW NFZ prosi o sprawdzenie dostępności do rejestracji telefonicznej dla pacjentów w Państwa podmiocie leczniczym i ewentualne podjęcie działań zmierzających do usprawnienia tej formy kontaktu.
 
Michał Dzięgielewski 
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Mazowieckiego OW NFZ
 
Wszystkie aktualności