logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie prowadzenia list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej

28-07-2017

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1249) od lipca 2017 r. na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej prowadzonych w aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) nie są wpisywane nowe osoby.

Na listach tych pozostają pacjenci oczekujący na świadczenie, wpisani do 30 czerwca 2017 r. Świadczeniodawcy mogą dokonywać w aplikacji aktualizacji wpisów dotyczących osób umieszczonych na liście, tj. zmieniać planowany termin udzielenia świadczenia lub skreślać z listy w przypadku np. udzielenia świadczenia, rezygnacji ze świadczenia przez pacjenta. Po skreśleniu z listy oczekujących prowadzonej w aplikacji AP-KOLCE ostatniego pacjenta świadczeniodawca powinien dokonać dezaktywacji kolejki.

Pacjenci zgłaszający się do świadczeniodawcy w celu wykonania ww. świadczeń od 1 lipca 2017 r. powinni być wpisani na listę oczekujących prowadzoną przez świadczeniodawcę we własnym oprogramowaniu. Listy te powinny być prowadzone w systemie świadczeniodawcy w odpowiednich miejscach udzielania świadczeń, analogicznie jak miało to miejsce w aplikacji AP-KOLCE. Ponadto nadal obowiązuje Tabela Nr 15 załącznika Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 192 z późn. zm.) zawierająca kody etapów postępowania diagnostycznego lub leczniczego podawanych w przypadku przedmiotowych list, co oznacza, iż informacje te powinny być gromadzone przez świadczeniodawcę. Dodatkowo informujemy, że na podstawie wprowadzonych zmian został zniesiony obowiązek przekazywania informacji o ww. listach do NFZ.

Od lipca 2017 r. informacje z zakresu list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej nie będą publikowane w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne.

Wszystkie aktualności