logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie odwołania postępowania w trybie konkursu ofert na świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne

05-01-2018

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U.2014.1980 z późn. zm.) - który stanowi, że „ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert zawiera zastrzeżenie o prawie do odwołania postępowania (…)” odwołuje ogłoszone w dniu 21 grudnia 2017 r. postępowanie w trybie konkursu ofert na zawarcie umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie izba przyjęć o numerze:

  • 07-18-000065/SZP/03/1/03.4900.008.03/01

Informacja o ponownym ogłoszeniu postępowania w tym zakresie zostanie podana odrębnym komunikatem.
 

Wszystkie aktualności