logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie odwołania postępowań w trybie konkursu ofert na świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne

05-01-2018

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U.2014.1980 z późn. zm.) - który stanowi, że „ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert zawiera zastrzeżenie o prawie do odwołania postępowania (…)” odwołuje ogłoszone w dniu 28 grudnia 2017 r. postępowania w trybie konkursu ofert na zawarcie umów w rodzaju leczenie szpitalne o numerach:

  • 07-18-000067/SZP/03/1/03.4050.080.02/01 w zakresie gastroenterologia specjalistyczna – hospitalizacja,
  • 07-18-000068/SZP/03/1/03.4130.030.02/01 w zakresie nefrologia – hospitalizacja,
  • 07-18-000069/SZP/03/1/03.4050.032.02/01 w zakresie gastroenterologia – zespół opieki dziennej,
  • 07-18-000070/SZP/03/1/03.4640.031.02/01 w zakresie urologia – hospitalizacja planowa, w tym urologia – hospitalizacja planowa – pakiet onkologiczny,
  • 07-18-000071/SZP/03/1/03.4070.030.02/01 w zakresie hematologia  – hospitalizacja, w tym hematologia – hospitalizacja – pakiet onkologiczny
  •  07-18-000072/SZP/03/1/03.4050.031.02/01 w zakresie gastroenterologia – hospitalizacja planowa, w tym gastroenterologia – hospitalizacja planowa – pakiet onkologiczny

Informacja o ponownym ogłoszeniu postępowań w tych zakresach zostanie podana odrębnym komunikatem.
 

Wszystkie aktualności