logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o unieważnieniu postępowania: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

10-05-2019

W dniu 10 maja 2019 r. zostały unieważnione postępowania konkursowe w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w zakresie:

  • ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W HOSTELU  - postępowanie nr 07-19-000213/PSY/04/1/04.2720.001.02/01
  • ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-LECZNICZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH – postępowanie nr  07-19-000219/PSY/04/1/04.5172.003.02/01

Podstawa prawna: art. 150 ust. 2 kt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1510 j.t. z poźn.zm.).

Wszystkie aktualności