logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

26-04-2017

Komunikat o unieważnieniu w dniu 25 kwietnia 2017 r. dwóch postępowań konkursowych:

  • 07-17-000106/SPO/14/1/14.2142.026.04/01 unieważnione z powodu wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu, z zastrzeżeniem art. 150 ust. 2 ustawy,
  • 07-17-000120/SPO/14/1/14.5160.026.04/01 unieważnione z powodu wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu, z zastrzeżeniem art. 150 ust. 2 ustawy.

Podstawa prawna:

art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 j.t., z późn. zm.).

Uwaga!

Ponowne ogłoszenie postępowania konkursowego dla przedmiotowego zakresu świadczeń nastąpi w najbliższym terminie.

Wszystkie aktualności