logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat do świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie położnictwo i ginekologia

07-03-2016

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się do Państwa z prośbą o podjęcie działań propagujących wykonywanie przesiewowych badań cytologicznych w ramach umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Prosimy o informowanie pacjentek w wieku od 25 do 59 lat, które nie uczestniczyły w programie profilaktyki raka szyjki macicy w ciągu ostatnich 36 miesięcy, lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy, o przysługującym im badaniu cytologicznym. Skrining cytologiczny jest najpopularniejszą metodą badań przesiewowych, która pozwala wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie zaawansowania choroby. Dlatego też, wykonywanie przez Państwa jak największej ilości badań w ramach programu profilaktyki znacząco wpłynie na zwiększenie szans pacjentek na całkowite wyleczenie.

Przypominamy, że zgodnie z § 4 ust. 12 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna  świadczenie w zakresie  pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego – zakres skojarzony z 02.1450.001.02 – jest świadczeniem nielimitowanym, rozliczanym do wysokości wykonania.

Wszystkie aktualności