logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM ZDROWOTNY (LEKOWY) B.45 oraz B.33

23-07-2015

W związku z pismem Ministerstwa Zdrowia z dnia 17 lipca 2015 r. znak: PLA.4600.276.2015.3 proszę o przyjęcie informacji w nim zawartych, jak niżej:

Z dniem 1 września 2015r. ulega likwidacji program lekowy B.45 „ Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) o przebiegu agresywnym” , natomiast program lekowy B.33 – „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym” będzie obowiązywał w kształcie jak w załączniku , który zostanie przesłany do Świadczeniodawców w systemie SZOI.

         Pacjenci zakwalifikowani do udziału w programie lekowym B.45 po 1 września kontynuują leczenie w ramach programu lekowego B.33 bez konieczności ponownej kwalifikacji.

         Wszystkie zasady nowego programu lekowego B.33 wchodzą w życie 1 września 2015 r. i bezwzględnie obowiązują wszystkich pacjentów dotychczas leczonych w ramach programu B.33 oraz B.45 a także pacjentów nowokwalifikowanych. Od zasad realizacji programu B.33 nie przewiduje się żadnych wyjątków.

Wszystkie aktualności