logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne.

13-07-2015

W związku z obowiązującym zarządzeniem nr 16/2015/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2015 roku Mazowiecki Oddział Wojewódzki, w celu ujednolicenia zasad sprawozdawania świadczeń przekazywanych komunikatem XML
przez świadczeniodawców, poniżej przedstawia interpretację zapisów dotyczących odleżyn oraz mleczanów.

W odniesieniu do pkt 2.2.6. element ,,hospitalizacji” – Informacja o odleżynach, wskazać należy, że obligatoryjna sprawozdawczość przedmiotowego elementu dedykowana jest dla świadczeniodawców posiadających umowę w rodzaju leczenie szpitalne – typ umowy: hospitalizacja (z wyłączeniem leczenia jednego dnia) w chwili przyjęcia i wypisu świadczeniobiorcy, pod warunkiem że świadczeniobiorca posiadał odleżynę w chwili przyjęcia lub powstała ona w trakcie trwania hospitalizacji.

Konieczność sprawozdawczości Informacji o odleżynach nie dotyczy zakresu: neonatologia – hospitalizacja, neonatologia – hospitalizacja – N20, N24, N25, neonatologia
– hospitalizacja II poziom referencyjny, neonatologia – hospitalizacja II poziom referencyjny – N20, N22, N23, N24, N25, neonatologia – hospitalizacja III poziom referencyjny, neonatologia – hospitalizacja III poziom referencyjny – N20, N21, N22, N23, N24, N25
oraz świadczeń udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Izbie Przyjęć.

W odniesieniu do pkt 2.2.7 Element ,,świadczenie” – mleczany, wskazać należy,
że obligatoryjna sprawozdawczość przedmiotowego elementu dedykowana jest
dla świadczeniodawców posiadających umowę w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja, anestezjologia i intensywna terapia
– II poziom referencyjny.

W celu ujednolicenia sprawozdawczości poziomu mleczanów, koniecznym jest wykazanie przez świadczeniodawcę krytycznego poziomu mleczanów w osoczu. Natomiast
w przypadku braku wykonania przedmiotowego badania z uwagi na brak wskazań
do wykonania badania, w komunikacie xml świadczeniodawca przekazuje wartość 0.

Wszystkie aktualności