logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców

30-08-2017

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie nadania uprawnień działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością.

Zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych w zakresie realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016 r. poz.1793 z późn. zm.) wprowadza zmiany w art. 47 c ust. 1 ww. ustawy.

Przyznając działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutyczny udzielanych w aptekach (art. 47c ust. 1 ww. ustawy), a także prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ww. ustawy). Uprawnienia przysługują osobom okazującym legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych od dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 5  ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 r., poz. 1386).

Wszystkie aktualności