logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców

07-01-2016

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ ponownie przypomina, iż zgodnie z ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484):

  • świadczeniodawca zobowiązany jest złożyć oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dokumenty rozliczeniowe w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni (§23 ust. 3),
  • rozliczenie wykonania umowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego (§27 ust. 2).

Mazowiecki OW NFZ planuje przeprowadzić proces rozliczenia wykonania umów realizowanych w roku 2015 w terminie od 11 stycznia 2016 roku, w związku z powyższym proszę o dostarczenie dokumentów rozliczeniowych za miesiąc grudzień 2015 roku oraz o dokonanie korekty świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych w roku 2015, które w portalu SZOI oznaczone są problemami o wadze błąd "istotny" do dnia 10 stycznia 2016 roku.

 W przypadku pytań proszę o kontakt z Działem Monitorowania Umów pod nrumerami telefonu: (22) 279 76 12, 279 76 09, 279 76 51, 279 76 20, 279 76 02, 279 76 21.

 

Filip Nowak

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Wszystkie aktualności