logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla aptek i punktów aptecznych

22-02-2016

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w dniu 30 grudnia 2015 roku Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał Zarządzenie Nr 107/2015/DGL zmieniające zarządzenie  w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę. Stanowi ono wykonanie zobowiązania wynikającego z § 3 ust. 4 w związku z pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2016 poz. 62) i § 3 ust. 5 w związku z pkt 3 załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 roku w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. 2015 poz. 1971).

Biorąc pod uwagę powyższe numer recepty może być zbudowany w następujący sposób:

Cyfra numeru recepty

Możliwe wartości

Objaśnienia

1

02, 03, 07

02  dla recept lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów lub starszych felczerów  numery wydane przez oddział Funduszu,
03  dla recept pielęgniarek i położnych  numery wydane przez oddział Funduszu,
07  dla recept lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów lub starszych felczerów  numery wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

2

3

od 01 do 16

Identyfikator właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu

4

5

0

Zgodnie z zarządzeniem Nr 107/2015/DGL Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie Nr 105/2015/DGL Prezesa NFZ.

6

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

7

0

8

0, 1

9

kolejny numer recepty w ramach danego oddziału wojewódzkiego NFZ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

5, 6, 8, 9

5 – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji, ordynowane samodzielnie przez pielęgniarki i położne,
6 – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji, ordynowane przez pielęgniarki i położne w ramach realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja),
8 – dla recept lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów lub starszych felczerów na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji,
9 – dla recept lekarzy, lekarzy dentystów na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw”.

22

cyfra kontrolna

Wyliczana według części II załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich  oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 roku w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

 

Wszystkie aktualności