logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Centralna Baza Endoprotezoplastyk – aktualizacja wniosków

01-04-2015

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z §14 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia Nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (ze zm.), Świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej endoprotezoplastyki narządu ruchu, zobowiązany jest do przekazywania  w formie elektronicznej sprawozdania zgodnie ze wzorem i w formacie określonym przez Fundusz, czyli w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyk (CBE).

Uprawnienia do wprowadzania danych do CBE nadawane są przez Oddział Funduszu osobie wskazanej przez Świadczeniodawcę.

W związku z przeprowadzaniem aktualizacji nadanych uprawnień operatorom bazy zobowiązuje się Świadczeniodawców do złożenia wniosku, według załączonego wzoru o nadanie lub aktualizację uprawnień dla danej osoby.

Wypełniony wniosek opatrzony pieczątką zakładu, podpisem i pieczątką imienną osoby uprawnionej do reprezentowania Świadczeniodawcę należy złożyć do Oddziału Funduszu w terminie do 30 kwietnia 2015 roku.

 

Wniosek o założenie/ odblokowanie/ zablokowanie/ przedłużenie konta użytkowanika zapewniające dostęp do internetowego systemu przekazywania danych do Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk

 

Michał Dzięgielewski

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Mazowieckiego OW NFZ
Wszystkie aktualności