logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2018: Rehabilitacja lecznicza

20.12.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza w zakresie...

Kontraktowanie 2018: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

19.12.2017
W dniu 19 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone uzupełniające postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie...

Kontraktowanie 2018: Rehabilitacja Lecznicza

15.12.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, na obszarze...

Komunikat w sprawie odwołania i ogłoszenia nowych konkursów ofert w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały szpitalne

15.12.2017
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych: Profilaktyczne programy zdrowotne

15.12.2017
W dniu 15 grudnia 2017 r. zostały rozstrzygnięte niżej wymienione postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: programy zdrowotne w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne

Komunikat AOTMiT o badaniu ankietowym

14.12.2017
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze realizujące świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne, że w dniu 14 grudnia br. na ogólny adres e-mail podmiotów leczniczych zostanie ponownie rozesłana...
1    29  30  31  32  33  34  35  36  37    100