logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych

25.05.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia niżej wymienionych postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka...

Kontraktowanie 2018: Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne

24.05.2018
W dniu 24 maja 2018 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - oddziały szpitalne 03/01 w następującym zakresie merytorycznym...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

24.05.2018
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Płocku informuje, że w dniu 24 maja 2018 r. zostało unieważnione postępowanie konkursowe w rodzaju Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczeń dla osób z...

Kontraktowanie 2018: Opieka paliatywna i hospicyjna

23.05.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 23 maja 2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Paliatywna i Hospicyjna...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

23.05.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu postępowania konkursowego nr 07-18-000315/AOS/02/1/02.1453.001.02/01 w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie ginekologii dla...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Leczenie szpitalne - program lekowy

22.05.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 22 maja 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przeprowadzone w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie...
1    10  11  12  13  14  15  16  17  18    104