logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący renegocjacji umów za 2013 rok

08.01.2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, iż poczynając od dnia 13 stycznia 2014 roku Oddział Funduszu przystąpi do procesu rozliczenia świadczeń ponadlimitowych wykonanych przez świadczeniodawców w 2013 roku.

Komunikat w sprawie udzielania świadczeń stomatologicznych osobom z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, a w szczególności

03.01.2014
Komunikat w sprawie udzielania świadczeń stomatologicznych osobom z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, a w szczególności świadczeniobiorcom chorym na AIDS.W związku z sygnalizowanymi trudnościami w uzyskaniu świadczeń stomatologicznych.

Komunikat w sprawie udzielania świadczeń stomatologicznych osobom z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych

03.01.2014
Udzielanie świadczeń stomatologicznych osobom z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, a w szczególności świadczeniobiorcom chorym na AIDS.

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

07.06.2013
MOW NFZ przypomina, że Świadczeniodawcy związani umową w rodzaju leczenie szpitalne - wariant hospitalizacja, zobowiązani są do udzielania świadczeń w trybie nagłym całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

Komunikat w sprawie sposobu rozliczania ultrasonograficznych badań układu moczowo-płciowego

12.02.2013
MOW NFZ informuje, iż wymieniona w załączniku nr 7 do Zarządzenia nr 71/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
1    116  117  118  119  120  121  122  123  124    124