logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2017

31.03.2017
Informujemy o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania ogłoszonego w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe w zakresie uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych na okres od dnia 1 lipca...

Kontraktowanie 2017

30.03.2017
W dniu 30.03.2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w następujących zakresach świadczeń...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

30.03.2017
Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.), prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do...

Komunikat dotyczący konkursu ofert na świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza

29.03.2017
Prezentacja ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu ofert na świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach: fizjoterapia ambulatoryjna i lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, które odbyło się w dniu 24 marca 2017 r...

Kontraktowanie 2017

27.03.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 27 marca 2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia zdrowotne kontraktowane...

Komunikat do lekarzy, lekarzy dentystów i felczerów w związku z wygaśnięciem umów upoważniających do wystawiania recept...

24.03.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ w Warszawie przypomina, że zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, z dniem 31 grudnia 2016 r. wygasły...
1    30  31  32  33  34  35  36  37  38    68