logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

10.11.2015
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie Centrali NFZ zamieszczony został komunikat w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

Komunikat w sprawie zmiany warunków realizacji programu lekowego: Leczenie zespołu Prader-Willi

06.11.2015
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 20 października 2015 r. wydane zostało Zarządzenie nr 71/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków...

MZ: Komunikat w sprawie terminu zgłaszania danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych do oddziałów wojewódzkich NFZ

06.10.2015
Dane przekazane przez świadczeniodawcę w terminie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowią podstawę do przedstawienia...

MZ: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów przekazana do konsultacji

06.10.2015
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został przedstawiony do uzgodnień i konsultacji publicznych.

Komunikat dla świadczeniodawców

02.10.2015
Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

30.09.2015
Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w sprawie określenia progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) za I półrocze 2015 r.
1    29  30  31  32  33  34  35  36  37    53