logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Aktualności

Zapraszamy do mazowieckiego Funduszu w najbliższą sobotę

20-06-2017

W związku z rosnącym w okresie letnim zainteresowaniem Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ będzie czynny w najbliższą sobotę, 24 czerwca 2017 r., w godzinach 8.00-16.00.

Jednocześnie MOW NFZ, dokładając wszelkich starań, aby czas oczekiwania na wyrobienie EKUZ był jak najkrótszy, podwoił liczbę stanowisk, przy których można wyrobić kartę.

Przypominamy, że Mazowiecki OW NFZ czynny jest od poniedziałku do piątku w  godzinach 8.00-16.00, a w czwartki od 8.00 do 18.00.

Zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie oraz do delegatur w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

*   *   *

EKUZ uprawnia w nagłych przypadkach do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Aby otrzymać EKUZ, należy wypełnić wniosek i przynieść go do siedziby oddziału NFZ bądź delegatury. Karta wydawana jest „od ręki”.

Podpisany wniosek lub jego skan można także przesłać pocztą, e-mailem, za pośrednictwem systemu ePUAP, bądź faksem. Jeśli wniosek prześlemy, EKUZ zostanie przekazana we wskazany we wniosku sposób – kartę można odebrać osobiście w oddziale, bądź delegaturze NFZ Mazowsze lub wskazać adres, na który zostanie przesłana.

UWAGA! Każdy zgłoszony do ubezpieczenia rodzica jako uczeń lub student musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

 

Wszystkie aktualności