logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Aktualności

Wyrób EKUZ teraz, nie czekaj do wakacji

23-04-2019

Do czerwca trwa kampania informacyjna NFZ Mazowsze „Wyrób EKUZ teraz, nie czekaj do wakacji”. Zaczęło się od spotów w warszawskich tramwajach, współpracujemy ze stołecznymi urzędami dzielnicy, placówkami POZ i szpitalami – wszystko po to, by oszczędzić wakacyjny czas naszych ubezpieczonych!

Dlaczego już dziś warto złożyć wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a jeśli ją mamy, przedłużyć termin jej ważności? Dzięki temu unikniemy długich kolejek po kartę w okresie letnim. W sezonie wakacyjnym na sali obsługi NFZ wydawanych jest nawet 5000 kart dziennie! Dla porównania liczba wydawanych kart poza sezonem zmniejsza się do 500-1000 sztuk dziennie.

Tylko od 1.05.2018 r. do 31.08.2018 r. MOW NFZ wydał ponad 275 tys. kart, czyli aż 60 proc. wszystkich wydanych kart w ubiegłym roku.

Poza sezonem turystycznym, zarówno w oddziale w Warszawie, jak i delegaturach w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Siedlicach i Radomiu, kartę można otrzymać na miejscu i bez kolejki.

Karty wydawane są bezpłatnie, na podstawie wypełnionego wniosku.

Czym jest karta EKUZ?

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia podczas wyjazdu do państw UE/EFTA, na podstawie karty ubezpieczonym w NFZ przysługują świadczenia zdrowotne niezbędne z medycznego punktu widzenia aby podróżować dalej lub bezpiecznie wrócić do domu. O tym, jakie to świadczenia, każdorazowo decyduje lekarz, biorąc pod uwagę ich charakter oraz przewidywany czas pobytu ubezpieczonego w państwie członkowskim UE/EFTA.

Korzystając z EKUZ musimy pamiętać, że w krajach UE/EFTA będziemy traktowani jak obywatele danego kraju. Jeśli jakieś świadczenie jest odpłatne dla obywateli danego kraju, zapłacimy za nie także my.

Jak uzyskać kartę EKUZ

Wypełnienie wniosku

Wnioski dostępne są w siedzibie MOW NFZ, delegaturach oraz na stronie internetowej.

Wniosek można:

  • zeskanować i wysłać e-mail na adres:
  • wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
  • wysłać faksem do oddziału lub jednej z delegatur,
  • złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur.

W sytuacji, gdy system eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń należy dołączyć kserokopię aktualnego dowodu ubezpieczenia (np. ZUS RMUA, legitymacji emeryta/rencisty, lub decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia), a w przypadku członka rodziny dodatkowo potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczenia – ZUS ZCNA.

Każde zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica dziecko, które ukończyło 18 rok życia, powinno załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki.

Odbiór karty

  • osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ,
  • EKUZ może być wysłana na wskazany we wniosku adres tylko w przypadku, gdy wniosek został podpisany,
  • jeśli nie możesz odebrać karty osobiście, może to uczynić osoba upoważniona wówczas należy załączyć pisemne upoważnienie.

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

Dla emerytów – 5 lat. W przypadku osób ubezpieczonych, tj. osoby zatrudnione, osoby prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, osoby pobierające rentę, studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członkowie rodzin – 18 miesięcy.

Warto pamiętać, że…

… mamy obowiązek zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia;

… przy każdej zmianie pracy, czy też zmianie nazwy firmy, pracodawca zgłasza do ubezpieczenia tylko pracowników. Członkowie rodziny powinni być ponownie zgłaszani przez pracownika. To istotna informacja, ponieważ wiele osób przychodząc do NFZ po kartę EKUZ dowiaduje się, że dziecka nie ma w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.

Wszystkie aktualności