logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Aktualności

Rehabilitacja lecznicza od 1 października 2017 r.

02-10-2017

W związku z rozstrzygnięciem postępowań konkursowych na Mazowszu uległ zmianie wykaz podmiotów realizujących świadczenia rehabilitacyjne w zakresach:

Zgodnie z art. 20 ust. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych oraz zapisami ogólnych warunków umów - świadczeniodawca, który z dniem 30 września 2017 r. zakończył udzielanie świadczeń w tych zakresach, jest obowiązany wydać bezpłatnie świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy. Świadczeniodawca jest także zobowiązany do wystawienia skierowania świadczeniobiorcom, którzy byli w planie leczenia, w celu kontynuacji leczenia u innego świadczeniodawcy. Pacjent ma możliwość wpisania się na listę oczekujących, prowadzoną przez innego świadczeniodawcę, wykonującego umowę w danym zakresie, o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie i uzyskania terminu uwzględniającego datę zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonanie umowy.

Odrębne kontraktowanie zakresu - fizjoterapia domowa nie oznacza braku możliwości realizacji tych świadczeń przez podmioty posiadające kontrakty na fizjoterapię ambulatoryjną. Przeciwnie, świadczeniodawcy posiadający kontrakty na fizjoterapię ambulatoryjną mają obowiązek udzielania również fizjoterapii domowej, w szczególności wobec pacjentów kontynuujących leczenie w tym zakresie. Niedopuszczalne i niezgodne z postanowieniami umów jest odmawianie świadczeniobiorcom tego świadczenia.

Wszystkie aktualności