logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Aktualności

Komunikat ws. sposobu składania skierowań na leczenie uzdrowiskowe do Mazowieckiego OW NFZ

20-06-2017

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie przypomina, że zgodnie z przepisami § 2 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. z 2011 r., Nr 142, poz. 835) skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest przesyłane do oddziału wojewódzkiego NFZ w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE" albo „SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ”.

Skierowanie może być przesłane przez świadczeniodawcę bądź też świadczeniobiorcę wskazanego w skierowaniu.

Mając na uwadze wspomniany przepis rozporządzenia uprzejmie przypominamy, że skierowania winny być przesyłane do Mazowieckiego OW NFZ drogą pocztową na adres: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa lub do Delegatur Mazowieckiego OW NFZ:

 

Delegatura w Ciechanowie

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

ul. 17 Stycznia 7

06-400 Ciechanów

 

Delegatura w Ostrołęce

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Kościuszki 45

07-410 Ostrołęka

 

Delegatura w Płocku

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Padlewskiego 18c

09-402 Płock

 

Delegatura w Radomiu

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Piastowska 4

26-617 Radom

 

Delegatura w Siedlcach

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Piłsudskiego 4

08-110 Siedlce

 

Istnieje również możliwość osobistego złożenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe bezpośrednio w oddziale Funduszu w kancelarii Mazowieckiego OW NFZ (wejście od ul. Chałubińskiego), Delegaturze MOW NFZ najbliższej miejscu zamieszkania, a także w stanowisku informacyjnym lecznictwa uzdrowiskowego w siedzibie Oddziału Mazowieckiego w Warszawie (weście od ul. Wspólnej), przy czym potwierdzenie wpływu dokumentów będzie można uzyskać w przypadku dysponowania kserokopią skierowania.

Wszystkie aktualności