logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Aktualności

Informacja nt. bezpłatnych programów profilaktycznych

01-06-2015

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych programów profilaktycznych, realizowanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach:

  • profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK),
  • profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP),

oraz pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach:

  • profilaktyki gruźlicy.

Szczegółowe informacje na temat dostępności do świadczeń w ww. programach, warunków kwalifikacji do udziału w nich, zakresu wykonywanych świadczeń, jak również efektów badań w programach, dostępne są w zakładce: Profilaktyczne programy zdrowotne

Wszystkie aktualności